Müzik yapma aşkını içinde durduramayanlar, yeteneklerini ortaya çıkarmak ya da geliştirmek isteyenler, geleceğini müzik üzerine kurmak isteyenler, bunun için doğru bir adres arıyorsanız işte tam burada biz Kreşendo Sanat Akademisi olarak devreye giriyor ve bu konuda sizlere güler yüz ve keyifle birlikte sonuç odaklı bir eğitim vadediyoruz.
   Akademimizde müzik anlamında kendinizi iyice keşfedecek, sınırlarınızın ne kadar geniş olduğunu anlayacak ve hedeflerinizi büyüteceksiniz. Vardığınız nokta da sizler mutlu oldukça bizi de mutlu edeceksiniz. Kreşendo Sanat Akademisi olarak sizleri müzik adına yapacağımız dayanışmaya, faydalı ve iddialı eğitime davet ediyoruz.
   Gelin müziği yaşayarak hedeflerimizi başaralım.
 
  •   Konservatuar

  • Piyano Dersleri

  • Keman Dersleri

  • Bağlama Dersleri

  • Gitar Dersleri

  • Yan Flüt Dersleri

  • Ud Dersleri

  • Ses Eğitimi

  • Solfej Eğitimi

Konservatuar Sınavına Hazırlık


Konservatuara hazırlık süreci diğer müzik eğitimlerinden tamamen farklı ve ayrı değerlendirilmesi gereken bir süreçtir.
Konservatuvara hazırlık çalışmalarımızı, sınava daha donanımlı girebilmek hedefiyle hem teorik hem de uygulama bağlamında kişiye özel olarak planlayarak uygulamaktayız.

Piyano Dersleri


Piyano, Batı kökenli bir çalgıdır. İlk piyano 1700’lü yıllarda İtalya Floransa’da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. tuşlu bir müzik aletidir. Piyanoda ses, teller vasıtasıyla elde edilir. Piyanonun tuşlarına basıldığında içindeki tahta çekiç tellere vurarak sesi oluşturur. Tahta çekicin tellere vurmasından dolayı piyano bazen vurmalı telli çalgı olarak da sınıflandırılır. Piyano klasik ve caz müzikte yaygın olarak kullanılır. Solo performanslar, ansambl, oda müziği, eşlik, bestecilik ve prova için oldukça uygun bir enstrümandır. Bu program, piyanoyu temel düzeyde, genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Keman Dersleri


Keman Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Keman, viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir. Dört teli vardır. Bazı kaynaklarda kemanın ilk olarak Oğuz Kemençesinden esinlenerek ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Günümüzdeki kullanılan özeliklerine en yakın keman ilk olarak 14. yüzyılda Kuzey İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bu program öğrencinin kemanı temel düzeyden başlayıp ileri icra seviyesi hedeflenerek kemanın genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Bağlama Dersleri


Oldukça köklü bir müzik aleti olan Bağlama, Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı isim ve türleriyle kullanılmaktadır. Bu programda öğrencilere bağlama enstrümanını, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Gitar Dersleri


Gitar, telli ve mızraplı bir çalgıdır. Gitarda ses, iki sabit nokta arasında gerilmiş titreşen bir tel tarafından üretilir. Gitar, genellikle altı telli, ses perdeli müzik aletidir. Binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir çalgıdır. Gitar hakkında bir çok teori vardır hatta eski Yunan çalgısı olan Kithara’dan geldiği de iddia edilir. Bu programda, gitarı genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yan Flüt Dersleri


Yan flüt, metalden ya da tahtadan yapılabilen çok eski üflemeli bir çalgıdır. Bazı kaynaklarda Çin'de M.Ö 900 yılından beri kullanıldığı yazmaktadır. Flüt ailesinin en yaygın türüdür. Orkestralarda ve bandolarda sıkça kullanılır. Yan flüt programı, bu enstrümanı tekniklerine uygun olarak temel seviyeden başlayıp ileri seviyede icra edebilme hedefi üzerine kurgulanmıştır.

Ud Dersleri


Türkiye'nin yanı sıra, Tunus, Fas ve Cezayir de dahil olmak üzere bütün Arap ülkelerinde, İran'da ve Ermenistan'da aynı adla kullanılan iri gövdeli, kısa saplı lavta cinsinden telli çalgı. (İran'da barbat adıyla da bilinir.)
Udda ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen ve enstrümanı tekniğine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Ses Eğitimi


Ses eğitimi; bireylere konuşma veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı ve içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran özel bir eğitimidir. Ses eğitimi, konuşma eğitimi, şarkı söyleme eğitimi ve şan eğitimi gibi ses eğitimi türlerini kapsar. Bu programda, sesin bütün yaşamı süresince, doğru, güzel ve etkili olarak kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Solfej-Nazariyat Eğitimi


Solfej-Nazariyat Müzik eğitimi, yabancı dil eğitimi gibi düşünülmesi gerekir. Dil de alfabe mantığı nasıl işlemekteyse müzikte de mantık aynıdr. Solfej, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır. Nazariyat eğitimi ise müzik eserinin derinlemesine incelenerek makamsal yapı ya da tonal yapı açısından çözümlenebilmesi becerisi kazandırır. Özelikle Türk Müziği eserlerinde de eseri edebi açıdan da değerlendirebilecek bilgi ve bakış açısı kazandırır.

Piyano Dersleri


Piyano, Batı kökenli bir çalgıdır. İlk piyano 1700’lü yıllarda İtalya Floransa’da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. tuşlu bir müzik aletidir. Piyanoda ses, teller vasıtasıyla elde edilir. Piyanonun tuşlarına basıldığında içindeki tahta çekiç tellere vurarak sesi oluşturur. Tahta çekicin tellere vurmasından dolayı piyano bazen vurmalı telli çalgı olarak da sınıflandırılır. Piyano klasik ve caz müzikte yaygın olarak kullanılır. Solo performanslar, ansambl, oda müziği, eşlik, bestecilik ve prova için oldukça uygun bir enstrümandır. Piyanoyu temel düzeyde, genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Keman Dersleri


Keman Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Keman, viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir. Dört teli vardır. Bazı kaynaklarda kemanın ilk olarak Oğuz Kemençesinden esinlenerek ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Günümüzdeki kullanılan özeliklerine en yakın keman ilk olarak 14. yüzyılda Kuzey İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bu program öğrencinin kemanı temel düzeyden başlayıp ileri icra seviyesi hedeflenerek kemanın genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Bağlama Dersleri


Oldukça köklü bir müzik aleti olan Bağlama, Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı isim ve türleriyle kullanılmaktadır. Bu programda öğrencilere bağlama enstrümanını, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Gitar Dersleri


Gitar, Gitar telli çalgı olarak sınıflandırılır. Yani ses, iki sabit nokta arasında gerilmiş titreşen bir tel tarafından üretilir. Gitar, genellikle altı telli, ses perdeli müzik aletidir. Binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir çalgıdır. Gitarın hakkında bir çok teori vardır hatta eski Yunan çalgısı olan kithara dan geldiği de iddia edilir. Bu programda gitarı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yan Flüt Dersleri


Tarihçe olarak eski bir çalgıdır. Bazı kaynaklarda Çin'de M.Ö 900 yılından beri kullanıldığı yazmaktadır. Metalden ya da tahtadan yapılabilen bir üflemeli çalgıdır. Flüt ailesinin en yaygın türüdür, orkestralarda ve bandolarda sıkça kullanılır. Yan flüt programı, bu enstrümanı batı müziği kural ve tekniklerine uygun olarak temel seviyeden başlayıp ileri seviyede icra edebilme hedefi üzerine kurgulanmıştır.

Ud Dersleri


Türkiye'nin yanı sıra, Tunus, Fas ve Cezayir de dahil olmak üzere bütün Arap ülkelerinde, İran'da ve Ermenistan'da aynı adla kullanılan iri gövdeli, kısa saplı lavta cinsinden telli çalgı. (İran'da barbat adıyla da bilinir.)
Ud ile ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen ve enstrümanı tekniğine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Ses Eğitimi


Ses eğitimi; bireylere konuşma veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı ve içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran özel bir eğitimidir. Ses eğitimi, konuşma eğitimi, şarkı söyleme eğitimi ve şan eğitimi gibi ses eğitimi türlerini kapsar. Bu programda, sesin bütün yaşamı süresince, doğru, güzel ve etkili olarak kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Solfej-Nazariyat Eğitimi


Solfej-Nazariyat Müzik eğitimi, yabancı dil eğitimi gibi düşünülmesi gerekir. Dil de alfabe mantığı nasıl işlemekteyse müzikte de mantık aynıdr. Solfej, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır. Nazariyat eğitimi ise müzik eserinin derinlemesine incelenerek makamsal yapı ya da tonal yapı açısından çözümlenebilmesi becerisi kazandırır. Özelikle Türk Müziği eserlerinde de eseri edebi açıdan da değerlendirebilecek bilgi ve bakış açısı kazandırır.

Üste Git